Artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

Meneer en Mevrouw Jansen

Deze historische steltenlopers weten van Koetjes, kalfjes, en de sappigste roddels: Meneer en Mevrouw Jansen weten waar ze te vinden! Statig stappend, met hun praatjes aanpappend, flaneren ze vrolijk door de straten. Op stelten van hoge stand is dit deftige negentiende-eeuwse echtpaar uit op bruisende, bubbelende babbeltjes met het publiek. Afkomstig uit de tijd van uitvindingen en ontdekkingen, Darwin en Einstein, Van Gogh en Jules Verne, elektriciteit en de stoommachine, zijn deze intellectuelen al het een en ander gewend en staan ze open voor ‘de moderne tijd’. Of is de volgende eeuw wellicht íets te vernieuwend? Ach, uiteraard hebben ze elkaar!
Genres Historische Steltlopers, historisch ontvangst entertainment, Roden steltenlopers, Historisch Entertainment, Dickens op stelten, historische steltenlopers
Act toevoegen
Meneer en Mevrouw Jansen op uw evenement?