Artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

Meneer en Mevrouw Jansen

Koetjes, kalfjes, de nieuwste weetjes en de sappigste roddels: Meneer en Mevrouw Jansen weten waar ze te vinden! Statig stappend, met hun praatjes aanpappend, flaneren ze vrolijk door de straten. Op stelten van hoge stand is dit deftige negentiende-eeuwse echtpaar uit op bruisende, bubbelende babbeltjes met het publiek. Afkomstig uit de tijd van uitvindingen en ontdekkingen, Darwin en Einstein, Van Gogh en Jules Verne, elektriciteit en de stoommachine, zijn deze intellectuelen al het een en ander gewend en staan ze open voor ‘de moderne tijd’. Of is de volgende eeuw wellicht íets te vernieuwend? Ach, uiteraard hebben ze elkaar!
Genres Steltlopers, Ontvangst Entertainment, Winkelcentrum Entertainment, Thema Kleur Rood, Thema Historisch Entertainment, Dickens op stelten
Act toevoegen
Meneer en Mevrouw Jansen op uw evenement?