Artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

De opdrachtgever zal zorg dragen voor een kleedruimte, waar tenminste een tafel met een stoel aanwezig zijn per ingehuurde artiest. Toiletten en stromend water dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn. Wanneer er een bodypaint act is ingehuurd dient de opdrachtgever ook zorg te dragen voor een afsluitbare douche.

Artikel 2.

Bij opdrachten waarbij de artiest(en) minimaal 4 uur aanwezig is/zijn dient de opdrachtgever zorg te dragen voor lunch of diner, koffie, thee en water. Wanneer hij/zij dit niet kan regelen, dient dit ruim van te voren aangegeven te worden, en zal er € 7,- per artiest in rekening worden gebracht.

Artikel 3.

Zonder toestemming van LevendTheater.com zal de opdrachtgever het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden.

Artikel 4.

De opdrachtgever zal de artiest(en) op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren.

Artikel 5.

De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoersmiddelen welke bij de artiest(en) in gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie van het optreden alsmede om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.

Artikel 6.

Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7.

Bij gebruik van niet-rechtenvrije muziek is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele Buma/Stemra afdrachten.

Artikel 8.

Indien het optreden buiten plaatsvindt, dienen de omstandigheden qua temperatuur, wind en vochtigheid van dien aard te zijn dat een optreden ook inderdaad mogelijk is. Deze beoordeling geschiedt door de artiest(en). Indien een optreden niet mogelijk is, zal naar een geschikte oplossing worden gezocht. Zoals afwijken van speeltijden, vinden van overdekte / verwarmde speelplekken etc. Indien deze oplossing niet gevonden wordt, is de opdrachtgever nog steeds verplicht LevendTheater.com de gehele uitkoopsom te vergoeden.

Artikel 9.

De artiest(en) behoud(en) zich altijd het recht om het optreden te staken/ pauzeren, wanneer hij/zij ernstig wordt lastiggevallen door derden, en hierdoor zijn/haar optreden niet meer volledig kan uitvoeren. Dit ter beoordeling van de artiest.

Artikel 10.

De opdrachtgever is tijdens het optreden verantwoordelijk voor diefstal of schade door derden aan goederen die de artiest(en) nodig heeft voor zij/haar optreden. Ook is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de bezittingen van de artiest(en) die achterblijven in de kleedruimte.

Artikel 11.

Annulering van het optreden door de opdrachtgever ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst omschreven.

Artikel 12.

Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel op advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond.
De volgende percentages van het afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct op eisbaar. Bij annulering binnen:
Één (1) maand of korter vóór de datum van het optreden - 50%
Één (1) tot drie (3) maanden vóór de datum van het optreden - 25%

Artikel 13.

Indien een van de artiesten door overmacht, ziekte of sterfgeval verhinderd is, behoudt LevendTheater.com zich het recht de opdracht zonder meer te annuleren. In overleg met de opdrachtgever zal worden geprobeerd een passende oplossing te vinden, zulks als vervanging van de speler, een ander tijdstip overeen komen of een alternatief aanbieden. Zo dit niet mogelijk is, vergoed LevendTheater.com aantoonbare kosten tot € 50,-.

Artikel 14.

De betaling moet binnen 14 dagen na het optreden voldaan zijn. Wordt dit termijn overschreden dan ontvangt de opdrachtgever een betalingsherinnering waarbij € 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht. 14 dagen later volgt een aanmaning. Hierbij wordt 10% extra over het totaal van de 1e herinnering belast. Hierna wordt een betalingsprocedure middels een incassobureau ingezet. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Een ander betalingstermijn kan eventueel op voorhand worden afgesproken.